АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу

ТОВ “ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” має в штаті досвідчених фахівців, технічне та програмне забезпечення, здійснює інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробляє документи в яких обґрунтовуються викиди забруднюючих речовин в повітря.
Ми пропонуємо виконання таких видів робіт:
● інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
● обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин підприємств та отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
● розробка та реєстрація паспортів пилогазоочисного устаткування (ПГОУ)
● перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (контроль ефективності роботи ПГОУ)
● проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів
● розробка пропозицій для виробництв по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
● постанова на державний облік та зняття з державного обліку підприємств в галузі охорони атмосферного повітря
Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проводиться у відповідності Інструкції №7 від 10.02.95р., застосування якої обов’язкове при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин виробничими об’єднаннями і промисловими підприємствами, організаціями і установами, які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Інвентаризація включає в себе опис технології виробництва, характеристики пилогазоочисних установок, визначення параметрів стаціонарних та неорганізованих джерел викидів, а також визначення кількісних та якісних характеристик викидів.
Згідно з проведеною інвентаризацією викидів забруднюючих речовин розробляються документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства для отримання дозволу на викиди.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я (Стаття 11 Закону).
Відповідно Наказу Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. про затвердження інструкції “Про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців” документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (далі – Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів), є невід’ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди (п. 1.3).
Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконуються з урахуванням вимог Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.97 N 201 (далі – ДСП-201-97), та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 N 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 379/1404 (далі – ДСП-173-96) (п. 1.8).

дізнатися більше або замовити послугу