ПРОЕКТУВАННЯ

Проектування очисних споруд, водозаборів, водоводів

Проектування очисних споруд є дуже важливим та актуальним для сьогодення України, адже дані інженерні споруди стоять на захисті навколишнього середовища від дії забруднених стічних вод. Більшість об’єктів відповідної інфраструктури знаходяться в аварійному стані, що часто призводить до понаднормових скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Очисні споруди — інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження, знезараження стічних вод з можливістю їх подальшого використання або випуску у водні об’єкти.

Очисні споруди населених пунктів або окремих об’єктів проектуються з урахуванням витрати стічних вод за добу найбільшого водовідведення і сумарної кількості забруднювальних речовин в усіх категоріях стічних вод, які надходять на ці очисні споруди. Ступінь очищення стічних вод визначається в залежності від місцевих умов з урахуванням можливого використання очищених стічних вод і поверхневого стоку для виробничих або сільськогосподарських потреб. Ступінь очищення стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, повинен відповідати вимогам діючих «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджених постановою КМУ № 465.

Проекти очисних споруд з складається з таких основних розділів:

ПЗ -Загальна пояснювальна записка;

ГП – Генеральний план;

АБ – Архітектурно-будівельні рішення;

КБ – Конструкції будівельні;

ТХ – Технологічні рішення;

ОВ – Опалення та вентиляція;

ЕТ – Електротехнічні рішення;

ЗК – Зовнішні мережі каналізації ;

ПОБ – Проект організації будівництва;

ОВНС – Оцінка впливів на довкілля або ОВНС.

СПЗ- Системи пожежної безпеки;

ІТЗ – Інженерно-технічні заходи цивільного захисту;

К- Кошторисна документація.

Технологія очистки господарсько-побутових стічних вод базується на використанні механічних (відстоювання), біологічних (аеробне окислення) методів.

Попереднє механічне очищення стічних вод проводиться на гратах механічних грабельного типу з прозорами 10 мм з ущільненням осаду шнековим пристроєм, які призначені для вилучення зі стічних вод крупнодисперсних домішок та плаваючих на поверхні речовин. Вилучені крупнодисперсні домішки видаляються в контейнер та поступають на майданчик для компостування.

Для вилучення зі стічних вод середніх і дрібних відходів, легко осідаючих мінеральних часток (піску) розміром більше 0,15-0,20 мм, стічні води проходять через пісковловлювачі. Видалення піску відбувається на піскові майданчики. Після підсушування пісок підлягає вивезенню в місця відведені органами місцевого самоврядування, та погоджені санітарно-епідеміологічною станцією та управлінням екології та природних ресурсів. Зневоднений пісок може бути використаний для рекультивації ерозійних ділянок.

Біологічна очистка стічних вод проходить в аеротенках, де відбувається деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміаку, аміно- і амідосполук бактеріями та найпростішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.

Дефосфотизація стічних вод відбувається шляхом дозування розчину коагулянту в трубопровід відведення декантату від блоку механічного зневоднення осаду (дегідраторів). Декантат з дегідраторів разом з дозою коагулянту надходить в голову очисних споруд і тим самим сприяє видаленню фосфору.

Доочистка біологічно очищених стічних вод проходить в існуючих біоставках.

Знезараження стічних вод передбачено електролітичним розчином гіпохлориту натрію, приготування якого проходить шляхом електролізу розчину солі та води.

Блок обробки осаду включає в себе стабілізацію осаду в аеробному стабілізаторі, ущільнення, зневоднення на шнековому дегідраторі та знезараження осаду негашеним вапном. На виході після дегідратора зневоднений осад має вологість 75-80% і менше, залежно від складу стічних вод. Зневоднений осад видаляється в контейнер та поступає на майданчик для компостування.

Обладнання яке бере участь у процесі очищення стічних вод постійно вдосконалюється, ведуться дослідження в цій області для більшої економічності та ефективності очисних споруд.

Ми кваліфіковано спроектуємо очисні споруди за вашою вимогою. Запропонуємо використання найкращих доступних технологій, що дасть максимально ефективне очищення стічних вод за мінімальну вартість комплексу очищення.

дізнатися більше або замовити послугу