ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Реєстрові карти ОУВ, ОУОВ

Реєстрова карта ОУВ, ОУОВ документ, що складається за матеріалами інвентаризації об’єкта утворення відходів або об’єкта оброблення та утилізації відходів, на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибуткових і видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Реєстрові карти місять послідовну деталізовану характеристику об’єкта утворення відходів (назва, контакти, вид діяльності, загальна кількість відходів, показник загального утворення відходів, його розрахунок тощо). Розділ два включає опис тих видів відходів, на розміщення і утворення яких власник повинен отримати ліміти. Розділ три містить інформацію про вжиті заходи та виділені на них кошти, спрямовані на зменшення обсягів утворення шкідливих відходів та мінімізацію їх впливу на довкілля.
Для виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998р. №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Реєстрову карт ОУВ, ОУОВ», наша компанія ТОВ “ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”, яка має неабиякий досвід у розробці реєстрових карт об’єктів утворення відходів забезпечить розробку, а також повний документальний і консультаційний супровід даного документу.

дізнатися більше або замовити послугу