ПРОЕКТУВАННЯ

Розробка та погодження проектів встановлення санітарно – захисних зон (СЗЗ), проектів скорочення розмірів СЗЗ

Санітарно-захисна зона ( СЗЗ) створюється для захисту населення від впливу несприятливих виробничих чинників ( пил, гази, шум, вібрації і ін.). СЗЗ встановлює лінії містобудівного регулювання та захищає підприємство від необґрунтованих претензій з боку людей, що проживають поруч, від місцевих органів державного природоохоронного і санітарного контролю; ( від спроб побудувати нове житло або інші об’єкти з нормованими показниками якості середовища в межах встановленого розміру СЗЗ).
Відповідно до статті 114 Земельного Кодексу України – санітарно-захисні зони (СЗЗ) створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.
У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України.
Відповідно до п.5.5 ДСП 173-96 «Розміри санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами виробничих шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих санітарних норм їх розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих зон за «Методикой расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, розрахунками рівнів шуму та електромагнітних випромінювань з урахуванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та ін.), а також даних лабораторних досліджень
щодо аналогічних діючих підприємств та об’єктів.»
Фахівці ТОВ “ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРУ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” вивчають нові технології та мають великий досвід у розробці сучасних проектних рішень, підготовці дієвих заходів, що дозволяють зменшити та знівелювати негативний вплив санітарних чинників на здоров’я людини та успішного обґрунтування можливості скорочення санітарно-захисних зон, а також власною дослідною лабораторією проводять визначення шкідливих чинників в санітарно захисній зоні та джерелах забруднення.

дізнатися більше або замовити послугу