ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

Розроблення місцевих схем формування екологічної мережі

Відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2021 року №111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про екологічну мережу України» постає необхідність розробки місцевих схем формування (розвитку) екомережі.

В Законі України «Про екологічну мережу України» встановлено що місцеві схеми формування (розвитку) екомережі, регіональні програми розвитку екомережі є основою розбудови екологічної мережі України, згідно ст. 15 Закону проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних схем формування екомережі, а також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та інших територій України.

Екологічна мережа (екомережа) являє собою єдину територіальну структуру ділянок заповідної та малопорушеної природи, які забезпечують збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, створюють передумови для раціонального природокористування та екологічного оздоровлення території.

Схеми формування (розвитку) екомережі – це текстові та графічні матеріали, які визначають на регіональному та місцевому рівні пріоритети і концептуальні основи формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Розробка місцевих схем формування (розвитку) екомережі передбачає:

  • визначення територій, що мають особливу природоохоронну, наукову, екологічну, рекреаційну, історико-культурну, естетичну цінність
  • нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об’єктів, включених до переліків екомережі
  • обґрунтування необхідності їх включення, резервування територій для цих потреб, надання природоохоронного статусу, введення обмежень (обтяжень) для відновлюваних, буферних та сполучних територій
  • розроблення рекомендацій щодо визначення режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити
  • узгодження схем із затвердженою проектною документацією, забезпечення збереження та невиснажливого використання цінних ландшафтів та інших природних комплексів, об’єктів і територій

Проектування схеми формування (розвитку) екомережі потребує спеціальних знань, щодо збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, а також знань щодо розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків негативного впливу господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище. Виконання даної роботи вартує доручити проектній організації ТОВ “Лабораторний Центр Екологічних Досліджень” що володіє відповідними знаннями, має позитивну репутацію та досвід виконання схем формування екомережі.

дізнатися більше або замовити послугу