Про нас

ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ спеціалізуються на розробці науково-технічної документації, геодезичних вишукуваннях, лабораторних дослідженнях, підготовкою документів різної складності у сфері екології та допомозі в отриманні всіх необхідних погоджень і дозволів в галузі охорони навколишнього середовища.

Надаємо ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
Розроблення та проходження процедури з Оцінки впливу на довкілля. Лабораторні визначення стічних, поверхневих, підземних вод у складі нашого підприємства є атестована лабораторія на визначення різних забруднючих речовин в атмосферному повітрю на межі СЗЗ, робочій зоні, ґрунтах поверхневій, підземній воді та стічних вод. У складі нашого підприємства працюють працівники які самостійно здійснюють виїзд на місце відбору проб, що своєю чергою забезпечує якість відбору проб та оперативність їх доставлення до дослідної лабораторії. Всі визначення дослідних зразків здійснюється на сертифікованому, повіреному обладнанні. Також проводяться екологічним аудитором обстеження об’єктів, підприємств на предмет відповідності вимогам чинного законодавства.

ПОСЛУГИ З РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ГАЛУЗІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Нашим підприємством розробляються документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднючих речовин в атмосферне повітря, проводяться сертифікованим обладнанням вимір джерел викидів, розробляються паспорти на пилогазоочисне обладнання та складаються акти ефективності його роботи. Проводяться контрольні виміри на межі санітарно захисної зони (СЗЗ) та в робочій зоні більш ніж по 40 показникам

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Проводимо комплексне обстеження підприємств на предмет дотримання вимог Закону України “Про відходи” з аналізом видів відходів які можуть утворюватись в процесі виробничої діяльності. Розробляємо технічні пас порти відходів, розробляємо інвентаризації відходів та технологічні регламенти у сфері поводження відходів, розробляємо паспорти МІСЦЬ ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ, проводимо комплексні визначення впливу промислових відходів та ТПВ в місцях їх розміщення.

ПРОЕКТУВАННЯ
Займаємося геодезичними визначеннями будь-якої складності (розбивка приміщень під будівництво, винесення точок, меж в натуру, об’ємні, планувальні знімання ); Роботи по винесенню меж в натуру; Проектування організації території регіонально ландшафтних парків. Розробленням проектів на об’єкти централізованого водопостачання, зливовий каналізаційні мережі, хвостосховища, мулові карти, поля фільтрації.