Лабораторний центр екологічних досліджень разом з Науково технічним центром Облводгосп проект неодноразово залучався до виконання робіт з розроблення режимів та програм по природно заповідному фонду займався винесенням меж в натуру, готував наукові звіти по дослідженню флори та фауни червонокнижних видів