bgmenu

Законодавство

 1. Закон України «Про відходи»
 2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
 4. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 5. Закон України «Про інвестиційну діяльність»
 6. . Закон України «Про екологічну експертизу»
 7. Закон України «Про архітектурну діяльність
 8. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 9. Закон України «Про основи містобудування»
 10. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
 11. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
 12. Закон України «Про екологічний аудит»
 13. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 14. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
 15. Водний кодекс України
 16. Кодекс України про надра
 17. Земельний кодекс України
 18. Наказ Мінприроди України від 16.05.2012 №260 «Про затвердження регламенту розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів»
 19. Регламент до Наказу Мінприроди України від 16.05.2012 №260 «Про затвердження регламенту розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів»
 20. Наказ Мінприроди України від 10.02.95 №7 «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»
 21. Наказ Мінприроди України від 09.03.06 №108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємств»
 22. Наказ Мінбудівництва України від 10.04.06 №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України»
 23. Наказ Мінохорони здоров’я України від 19.06.96 №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»
 24. Наказ Мінприроди України від 18.03.13 №99 «Порядок розроблення паспорта водного об’єкта»
 25. Постанова КМУ від 01.11.99 №2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»
 26. Постанова КМУ від 03.08.98 №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»
 27. Постанова КМУ від 31.08.98 №1360 «Про затвердження порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»
 28. Постанова КМУ від 13.03.02 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»
 29. Постанова КМУ від 13.03.02 №321 «Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10.08.92р. №459»
 30. Постанова КМУ від 11.09.96 №1100 «Про порядок розроблення і затвердження гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання яких нормується»
 31. Постанова КМУ від 25.03.99 №465 «Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
 32. Постанова КМУ від 25.03.99 №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами»
 33. Постанова КМУ від 01.08.06 №1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених пунктів»
 34. МЕТОДИКА розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів
 35. ПОРЯДОК розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
 36. ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми №2-ТП (водгосп)
 37. «Правила охорони поверхневих вод» 1991р.
 38. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000-1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
 39. Положення про порядок організації контролю при виготовленні цифрових карт, Укргеодезкартографія, 1997р.
 40. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000-1:500, Мінприроди України, №295, 2000 р.
 41. ПДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
 42. ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимого до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини і та захист природного навколишнього середовища
 43. ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України
 44. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення
 45. ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги
 46. ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів
 47. ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 48. ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель та споруд. Безпека експлуатації
 49. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві та проектуванні підприємств, будинків і споруд
 50. ДБН Б.1-3-97 Склад, вміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів
 51. ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва
 52. ДБН А.2.2-3-2011 Склад і зміст проектної документації
 53. ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди
 54. ДБН В.1.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди
 55. ДБН В.2.5-64-2012 Внутрішній водопровід і каналізація
 56. ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 Будівельна кліматологія
 57. ДСТУ Б А.2.4-4-2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

НТЦ ОБЛВОДГОСП-ПРОЕКТ
УКРАїНСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основні напрямки робіт

 • Розроблення проектів та нормативів
 • Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючиx речовин
 • Розроблення документів для отримання дозволу на користування надрами
 • Розроблення звітів з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
 • Розроблення звітів з проведення інвентаризації відходів
 • Розроблення технічних паспортів відходів
 • Екологічний аудит
 • Геодезичні вишукування

Контактна інформація

Основні лабораторні дослідження

 • Викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Атмосферного повітря на межі санітарно – захисної зони (СЗЗ)
 • Якості зворотних-стічних вод
 • Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючиx речовин
 • Якості підземних вод
 • Якості зрошувальних, дренажних вод
 • Якості поверхневих вод
 • Розроблення звітів з проведення інвентаризації відходів
 • Розроблення технічних паспортів відходів

Контактна інформаціяЗалишити заявку

Будь-ласка, вкажіть контактну інформацію та задайте питання.

+